Noderīgi linki

trešdiena, 2017. gada 20. decembris

Ziemassvētku dzejoļi.Zinaīda Lazda
Ziemassvētki

Vai tu dzirdi, vai tu mani?-
Skan jau Ziemassvētku zvani...
Laižas tie pa zvaigžņu āri,
Laižas gavilēs Tev pāri.

Vai tu dzirdi, vai tu jūti?
Kur tu savas domas sūti?
Galvu liec pie zemes pliena -
Gaidi - ausīs atkal diena!

Atkal diena būs ar tevi -
Tai tu savu sirdi devi...
Vai tu dzirdi, vai tu mani?
Skan jau Ziemassvētku zvani...

Valda Mora
Svētā naktī.

Šai svētā naktī  zem' un debess zvīļo
Šai naktī sirds ar zvaignzēm sarunājas,
Viss ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.

Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas,
Šī nakts spēj šaubās cerību tev iedot,
Šī nakts ļauj aizmirst visas, visas bēdas
Un māca tevi mīlot visu piedot.

Šī nakts ir debess vārtus atsvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,
Un naktī šai uz katra galvas klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.

Valda Mora
"Ziemassvētku naktī"

Visas zemes tekas zilgas
Šonakt sargā miera gariņš.
Tāli zvani..Klusas ilgas...
Rokās smaidošs egļu zariņš...
Visur viegliem, mīļiem soļiem
Senā svētku teika staigā.
Zvaigžņu acis atvērdama,
Debess atspīd zemes vaigā...


Jānis Ziemeļnieks
Ziemassvētkos.

Ko tu vairies no sirdsdēstu saimes!
Visas sāpes reiz beidzas un klīst.
Nav nevienam kas nepazīst laimes,
Nav neviena kas mūžīgi nīst.
Tas, kas pasaulei dzīvību devis,
Šinī naktī no mūžības cēls,
Zvaigžņu apmirdzēts, atnāks pie tevis
Tevi mīlēt kā Cilvēka dēls.

Jānis Ziemeļnieks

Svētā vēstnese
Arvien, arvien vēl sapnis sirdi saista
Un augšā ceļ, kas laiku tumsā rakts:
Cik mīļa bij, cik brīnišķi skaista
Reiz bērnu dienās Ziemassvētku nakts!

No tāles šurp pa mēmiem ledus kloniem,
Pa sniega lauku klusi nāca Tā,
Un pāri Tai ar zvaigšņu miljoniem
Kā ziedošs koks bij debess mirdzošā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru