Noderīgi linki

otrdiena, 2011. gada 18. oktobris

Dzejoļi par Latviju.

Vilis Plūdonis


Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu – jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas nule uzlēkusi tajā.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas šalc tev pie kājām!
Pats Dievs sensenis svētīja
Še tavas āres mums par mājām.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai lepni, kā saulei cēli!
Tu – mūsu māte dārgaja,
Mēs - tavas meitas, tavi dēli.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme Dieva dotā!
Lai latvju tauta apvienotā
Aug spēkā, slavā daiļumā!

Jānis Akuraters
Latvijā.
Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas zaļo, meži šalc,-
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules breiks nāks sirdī salds.

Tur dzirdu tevis, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsele atkal jauna man.

Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju zeme, kura klusa,
Tā latvju tauta , kura dzied.

Ojārs Vācietis
Kur ko likt?
Apkārt -  mežus, apkārt – kalnus,
Apkārt – ceļus, apkārt – upes,
Lejā  - zemi, augšā – sauli,
Pašu Rīgu vidiņā.

Apkārt –draugus, Apkārt –smaidus,
Apkārt – jokus, Apkārt – prieku,
Lejā – zemi, augšā – zvaigznes,
Ugunskuru – vidiņā.
Apkārt – lepno, Apkārt –savas
Mīļās, mīļās dzimtās zemes
Māmuliņas mīļo skatu,
Svētku dziesmu  - vidiņā.

3 komentāri: